Grutto's in de nattigheid.
Volledig scherm
Grutto's in de nattigheid. © Jos Korenromp

Vogelwerkgroep Geesteren kan met gift van 10 mille twee plasdras gebieden aanleggen

GEESTEREN - De stichting Red de Grutto krijgt een subsidie van liefst 10.000 euro van het Natuurfonds SBNL. Het fonds noemt zich de enige landelijke natuurorganisatie die zijn geld inzet om particulier natuur- en landschapsbeheer te ondersteunen. 

Voorzitter Hennie Schröder van de Vogelwerkgroep Geesteren is enorm blij met de steun voor Red de Grutto. „We proberen nu twee plasdrasgebieden extra aan te leggen”, zegt hij. „Dat zijn noodvoorzieningen voor de weidevogels. We kunnen de betrokken boeren die hiervoor land beschikbaar stellen grotendeels schadeloos stellen.” 

Stalmest

De vijf betrokken boeren bemesten de nieuwe plasdrasgebieden schraal met ouderwetse stalmest van koeien. Hier en daar leggen zij dammen aan om water vast te houden en ze plaatsen pompen om het water op peil te houden. Zo ontstaan voor weidevogels zoals de grutto voedselrijke gebieden. Daarmee neemt bijvoorbeeld de kans dat de jonge vogels kunnen uitgroeien, enorm toe.

Cruciaal

„Er is te weinig tijd om de plasdrasgebiedjes definitief aan te leggen en omdat de financiering nog niet rond is, kunnen we dank zij de grootste donatie tot nu toe, toch beginnen met de twee plasdrasgebieden deels aan te leggen”, legt Schröder uit. „Voor dit doel heeft de SBNL de subsidie verleend. Een plasdrasgebied staat maximaal vijf centimeter onder water, in de periode van 15 februari tot 15 juni. Het is te cruciaal om weer een jaar over te slaan.”

Roofdieren

De weidevogels vinden veel voedsel in plasdrasgebieden en in de verschraalde, kruidenrijk ingezaaide stroken in weidegebieden. Schröder: „Samen met de wildbeheereenheid hopen we dit gebied vrij te houden van roofdieren, met name de kraaien en vossen. Na vijf weken zijn de kuikens ‘vliegvlug’ en hopen we eindelijk, dat het aantal grutto’s weer toeneemt. Al decennia daalt het aantal grutto’s in ons werkgebied.”

Hard werken

Het lijkt er op dat het geld bij Red de Grutto makkelijk binnen stroomt. Dat is echter allerminst het geval. Fondsenwerver Jolanda Kemna uit Vasse zegt samen met onder meer voorzitter Hennie Schröder keihard te werken aan het vinden en binnenhalen van subsidies. 

„Ik moet voor elke subsidiebron een op maat geschreven verhaal aanleveren”, vertelt Jolanda Kemna. “Dat is vaak alleen al meer dan tien pagina’s groot. Geld vragen voor een dure weidevogeldrone bleek lastig. Waarom kost zo’n apparaat zoveel, vragen bestuurders van fondsen keer op keer. Gelukkig helpen de filmpjes op de site mensen te overtuigen. In de video’s leggen we uit hoe zo’n drone precies werkt en waarom zo’n apparaat onmisbaar is.” Met de software in de drone kunnen relatief snel weidevogelnesten worden gevonden. Die plekken worden vervolgens gemarkeerd, zodat boeren de nesten niet beschadigen tijdens het maaien.

Beheersplan

Het natuurfonds SBNL stelde volgens Jolanda Kemna nog een aantal aanvullende vragen voordat het licht op groen kon. Zo moest Red de Grutto een beheersplan aanleveren, waarin de doelstelling, de resultaten, de planning,de financiën en het dekkingsplan beschreven staan.

In totaal heeft de actie Red de Grutto op dit moment bijna 40.000 euro opgebracht, terwijl er 75.000 nodig is.

Almelo e.o.