Dit is de woonwagen van een Tubbergs paar dat jarenlang een zwakbegaafde man als slaaf hield. Op de locatie aan de Verdistraat komen nieuwe woonwagenstandplaatsen.
Volledig scherm
Dit is de woonwagen van een Tubbergs paar dat jarenlang een zwakbegaafde man als slaaf hield. Op de locatie aan de Verdistraat komen nieuwe woonwagenstandplaatsen. © Carlo ter Ellen

Woonwagenlocatie Tubbergen niet beschikbaar voor woningbouw

TUBBERGEN - Het idee van de ‘werkgroep Bouwen voor Jongeren’ voor het bouwen van starterswoningen op de woonwagenlocatie aan de Verdistraat/Vivaldistraat, is volgens de gemeente niet realistisch. 

Reden hiervoor zijn de bestaande afspraken over de herinrichting van deze locatie die zijn gemaakt met zowel Woningstichting Tubbergen als de omwonenden. Op de woonwagenlocatie komen twee nieuwe woonwagens waarvan het beheer ligt bij de Woningstichting. In een woonwagen aan de Verdistraat hield het echtpaar Adje B. en Gretha K. jarenlang een zwakbegaafde man als slaaf. Na de veroordeling van het stel en het opruimen van hun woonwagen wilde de gemeente geen nieuwe woonwagenstandplaats. Maar daarover werd Tubbergen teruggefloten door het College voor de Rechten van de Mens.

Gesprek

Uit inschrijvingen door woonwagenbewoners blijkt dat er behoefte is aan een woonwagenlocatie binnen de gemeente. Daarom zijn omwonenden, Woningstichting en gemeente in 2018 met elkaar in gesprek gegaan over de manier waarop deze locatie kan worden ingericht. Op basis daarvan is een inrichtingsschets gemaakt en zijn afspraken opgesteld waar alle partijen zich in kunnen vinden. Deze afspraken staan vast. De woonwagenlocatie wordt in een parkachtige setting opnieuw ingericht. Inmiddels zijn de werkzaamheden hiervoor gestart en is de locatie qua inrichting weer onderdeel van de directe omgeving. De laatste stap in dit proces is de aankoop van de standplaatsen en het plaatsen van woonwagens door de Woningstichting. De ontwikkeling van een woningbouwinitiatief voor staters is daarom niet aan de orde op deze locatie.

Open voor gesprek

De gemeente laat weten open te staan voor gesprekken met initiatiefnemers voor realisatie van starterswoningen, waarbij een afweging gemaakt wordt op de geschiktheid van de voorgestelde locaties in relatie tot het algemeen belang. Ook worden binnenkort de uitkomsten van de onlangs gehouden enquête van Tubbergen Bruist over de woonbehoefte gepresenteerd.

De initiatiefnemers van Bouwen voor Jongeren zijn niet op de hoogte van het persbericht dat de gemeente maandag naar buiten heeft gebracht. De eerder aangekondigde informatiebijeenkomst hierover gaat woensdag gewoon door.

Almelo e.o.