Volledig scherm
Wethouder Jan-Herman Scholten: dekking gevonden voor het betaling van de kosten na de vonnissen. © Rikkert Harink

College: boetes deels betalen uit verkoop aandelen Enexis

VRIEZENVEEN - De wethouder Financiën beloofde de gemeenteraad eerder deze week tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2017 een dekkingsvoorstel, zonder op details in te gaan. De raad zou achter gesloten deuren worden geïnformeerd, maar inmiddels kreeg de raad een brief met daarin een voorstel voor hoe de boetes worden betaald.

Met name Gemeentebelangen Twenterand, VVD en ChristenUnie hadden de wethouder dringend verzocht de zaken af te ronden en met betrokken partijen een schikking te treffen.

Afwikkeling

Hoewel de gemeente in hoger beroep ging tegen beide uitspraken in de rechtszaken rond de grondtransacties uit 2004, wordt nu ook een stap gezet in de afwikkeling. Daarmee is nu een bedrag gemoeid van in totaal ruim 477.000 euro. Het geld wil Scholten halen uit een deel van de opbrengst van de verkoop van aandelen van netwerkbeheerder Enexis (190.934 euro), het voordeel uit de bestuursrapportage (166.782 euro), het voordeel uit de septembercirculaire van het rijk (93.076 euro) en de totale rentepost (26.602 euro).

In de brief schrijft het college over de dekking: 'Van de te verwachten toekomstige winsten van het grondbedrijf voor de komende jaren wordt het totale bedrag weer toegevoegd aan de Algemene Risico Reserve, waarmee de totale kosten alsnog ten laste van het grondbedrijf zijn gebracht'.

Almelo e.o.