Volledig scherm
Wethouder Jan-Herman Scholten: ,,Kosten rechtszaken over grondaankoop kunnen we hopelijk dekken uit grondexploitatie, maar dat kan ik niet garanderen.'' © Rikkert Harink

Gemeenteraad Twenterand: zorgen over afloop rechtszaken en openbaar groen

VRIEZENVEEN - De zwarte cijfers in de bestuursrapportage (berap) 2016 vertellen niet het hele verhaal vindt een deel van de gemeenteraad in Twenterand. De berap waarin melding wordt gemaakt van een positief salo van ruim 166.000 euro werd dinsdagavond desondanks unaniem aangenomen, ook door VVD-raadslid Chris Walraven. Maar hij gaf in een zogeheten stemverklaring wel te kennen dat de berap in zijn beleving onvolledig is.

De bestuursrapportage werd dinsdagavond door burgemeester Cornelis Visser luchtig omschreven als ‘de kwartaalcijfers’ van de gemeente. En die zijn positief, met name door meevallers in de bedrijfsvoering en de opbrengst van dividend.

Rechtszaken
Mooi, aldus het VVD-raadslid Walraven. „Maar dit is niet het hele verhaal. Waar denkt dit college bijvoorbeeld het geld te vinden voor de oplopende kosten in enkele rechtszaken? In één van die zaken rond grondaankopen is de gemeente al veroordeeld tot een boete van enkele tonnen. De gemeente is weliswaar tegen die uitspraak in beroep gegaan, maar de rente op die boete loopt ondertussen door. En in die zaken zijn de advocaatkosten al meer dan 100.000 euro. Uit welk potje komt dat?”

Grondexploitatie
Wethouder Jan-Herman Scholten van financiën had geen antwoord op die vragen van Walraven. Hij deed de vragen af met: ,,Wanneer deze zaak is afgerond gaan we een dekking zoeken voor de kosten.'' Hij moest toegeven dat die kosten blijven stijgen. Pas nadat Walraven hulp kreeg van fractievoorzitter Mark Paters van Gemeentebelangen Twenterand (GBT) gaf Scholten aan dat hij 'hoopt die kosten uit de grondexploitatie te kunnen betalen' ,,Maar dat kan ik u niet garanderen.'' Paters: ,,Dat is in elk geval al iets concreter.''

Groen
Andere partijen stonden stil bij het ‘gebrekkige groenonderhoud’ aan met name de toegangswegen (CDA, ChristenUnie, PvdA en SGP). Het SGP-raadslid Henk Dekker opperde de mogelijkheid om ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ daarvoor in te zetten. Wethouder Jan Binnenmars gaf aan wat de haken en ogen zijn aan dit voorstel. „Er is bovendien in regionaal verband veel aandacht voor.” Zoals dat ook zo is bij vroegtijdige schoolverlaters, aldus Binnenmars in antwoord op vragen van de PvdA. „We proberen vroegtijdig naar oplossingen te zoeken, samen met scholen.”
Veel partijen stonden stil bij het tekort op het domein sociale zaken van 320.000 euro. Dat had te maken met de hogere bijstandskosten, onder meer voor statushouders (vluchtelingen met een verblijfstatus) die in Twenterand komen wonen. Het PvdA-raadslid Stephan Reusken: „Het is mooi dat Twenterand deze mensen opneemt, maar ik wil ook weten wat er wordt gedaan om hen te laten inburgeren en vervolgens aan het werk te krijgen.”

Almelo e.o.