Volledig scherm
© Getty Images/iStockphoto

Jan uit Vriezenveen mag eeuwig rusten in eigen tuin

VRIEZENVEEN - De gemeente Twenterand wil positief reageren op een aanvraag voor begraven op eigen grond. Dat blijkt uit een reactie van het college op een zienswijze op het nieuwe bestemmingsplan buitengebied, dat later deze maand vastgesteld moet worden.

De eigenaar van een bedrijf aan de Harmsenweg in Vriezenveen, Jan Dasselaar, vroeg om zo'n begraafplaats achter zijn woning, in een zienswijze op het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Hij heeft daarvoor persoonlijke redenen, die hij niet verder wil toelichten. "Het is voor mij super, super, superbelangrijk", geeft Dasselaar aan. "Als dit mag, als ik weet dat ik hier begraven mag worden, zou mij dat een ontzettende gemoedsrust geven."

De Wet op de lijkbezorging biedt de mogelijkheid om begraven op eigen grond toe te staan, mits de aanvrager voldoet aan een heel pakket justitiële, milieuhygiënische en volksgezondheidsaspecten en het college en de gemeenteraad met zo'n aanvraag akkoord gaan.

Geen bezwaren

De ambtelijke organisatie heeft gekeken naar de aanvraag en ziet geen bezwaren. De grond maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland en is geen Nationaal Landschap, een grondwaterbeschermingsgebied of een waterwin- of intrekgebied. Het voorgenomen graf ligt niet binnen tien meter van 'gevoelige objecten', zoals woningen. De functie begraafplaats zelf is niet geluid- of geurgevoelig en omliggende agrarische bedrijven worden door zo'n graf niet extra belemmerd in hun bedrijfsvoering.

Quote

Als ik weet dat ik hier begraven mag worden, zou mij dat een ontzetten­de gemoeds­rust geven

Jan Dasselaar wil begraven worden op eigen grond

Verder wordt door de gemeente aangevoerd dat de begraafplaats door de aanwezige bosbeplanting prima inpasbaar is in het huidige landschap en ook op een logische plek in de landschappelijke context is gelegen. Ook archeologisch en cultuurhistorisch zijn er geen belemmeringen. Op basis van beschikbare informatie is de locatie niet verdacht voor een ernstig geval van bodemverontreiniging en ook aan de wensen van de Inspectie Milieuhygiëne wordt voldaan; de begraafplaats is niet gepland binnen 20 à 30 meter van de woning, maar op meer dan 130 meter.

Struikelblok?

Mogelijk struikelblok voor de aanvraag van de bewoners van de Harmsenweg is nog de gemeenteraad, die het bestemmingsplan vast moet stellen.

Raadslid Marcus Elzinga was woensdag tijdens de behandeling van het bestemmingsplan buitengebied kritisch op het college over het verzoek. Hij vreest precedentwerking. "Als dit mag, mogen de mensen in het buitengebied dus gratis begraven als ze de ruimte hebben, terwijl andere inwoners die de ruimte niet hebben voor een graf, moeten betalen."

Wethouder Ben Engberts gaf aan dat iemand hierin de eerste moet zijn, iets waarover hij teruggeroepen werd door Gerjan Smelt (ChristenUnie). Volgens hem was er al eerder een aanvraag voor begraven op eigen grond, maar werd deze afgewezen. Daarop moest Engberts het antwoord schuldig blijven.

De gemeenteraad neemt op 19 december een besluit over het bestemmingsplan buitengebied, en dus ook over het begraven op eigen grond.

Almelo e.o.