Volledig scherm
Beeld van de nieuwbouw van scholengemeenschap Het Noordik in Vriezenveen. © Annina Romita

Twenterand introduceert Kindpakket voor minima

VRIEZENVEEN - Door een beroep te doen op geld uit het zogenoemde Kindpakket kunnen gezinnen die in armoede leven schoolkosten zoals de ouderbijdrage, schoolgeld, schooltas, reiskosten of lesmateriaal betalen. Het Kindpakket is bestemd voor kinderen die voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs volgen.

De leeftijdscategorie is tot 18 jaar, omdat kinderen vanaf hun achttiende studiefinanciering ontvangen. Het gaat in Twenterand naar schatting om een groep van driehonderd jongeren.

Minimabeleidsplen
De gemeente reserveert voor een proef van één jaar 45.000 euro voor het Kindpakket, afkomstig uit het Minimabeleidsplan 2015-2018. Daarna wordt gekeken naar het effect van de regeling.

Inkomensgrens
De toelatingscriteria worden ruimer opgezet dan die binnen de bijzondere bijstand. Op deze manier verwacht de gemeente dat een grotere groep kinderen een beroep kan doen op de regeling. De inkomensgrens van de ouders wordt gesteld op 110 procent van de bijstandsnorm. Daarnaast worden ook gezinnen die een schuldenregeling hebben bij de stadsbank aangemerkt als eventueel belanghebbende. Het kan zijn dat deze wel een inkomen hebben dat de 110 procent van de bijstandsnorm te boven gaat, maar door schulden kan het besteedbaar inkomen fors lager zijn en voor armoede zorgen.

Kansen
Volgens de gemeente is het Kindpakket één van de maatregelen om te zorgen dat kinderen naar school gaan en een opleiding volgen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Gebrek aan financiële middelen van de ouders kan en mag er volgens haar niet toe leiden dat jongeren niet voldoende toegerust worden ‘om mee te doen in de samenleving’.

Almelo e.o.