Volledig scherm
Een groep nieuwe Twenteranders tijdens een taalwandeling, eerder dit jaar. © Christian van der Meij

Twenterand trekt 40 mille uit voor taalles 'nieuwe Nederlanders'

VRIEZENVEEN - Twenterand begint met een pilot om een groep van 65 nieuwe Twenteranders, opgevangen vluchtelingen, de kneepjes van de Nederlandse taal bij te brengen. Daarvoor wordt iets meer dan 40.000 euro uitgetrokken.

De cursuskosten, 620 euro per persoon, worden gedekt uit de extra gelden die de gemeente in 2016 en 2017 krijgt, een bedrag van 4.430 euro per persoon. "Verwacht wordt dat in dit kalenderjaar circa 65 nieuwe Twenteranders worden gehuisvest, waardoor de kosten van deze pilot gedekt kunnen worden uit de genoemde extra gelden", aldus de gemeente.

Samenwerking

Als gevolg van de nieuwe taakstelling heeft Twenterand, net als andere gemeenten, de afgelopen jaren meer vluchtelingen moeten opvangen. In samenwerking met Vluchtelingenwerk Oost Nederland en andere partners proberen zij te integreren.

De pilot is een taalverdiepingsslag, met als doel om de integratie beter te laten verlopen en deze 'nieuwe Twenteranders' eerder uit de bijstandsuitkering te laten stromen. Het streven is dat elke nieuwe Twenterander circa 32 uur per week, drie maanden lang, met taal bezig is. Het ROC en Enoch Educatie worden daarvoor verantwoordelijk.

Kanttekeningen

Er zitten ook kanttekeningen aan, stelt de gemeente. "Een veelgehoord tegenargument is dat nieuwe Twenteranders zelf de financiering krijgen om ruim binnen de termijn voor hun inburgering te slagen. Immers, sinds 1 januari 2013 zij zelf verantwoordelijk om te slagen voor hun inburgering." Maar de realiteit is helaas anders, volgens de gemeente. Het slagingspercentage inburgering is sinds 1 januari 2013 gehalveerd en daarnaast ligt er een gemeentelijke verantwoordelijkheid op het gebied van integratie, participatie en re-integratie.

Ook heeft de gemeente financieel baat bij een versnelde uitstroom van nieuwe Twenteranders uit de uitkering. Zeker gelet op de financiële tekorten.

Almelo e.o.