Volledig scherm
Luchtfoto van het terrein van afvalverwerker Twence. © Christian van der Meij

VVD Twenterand: is gemeente nu voor of tegen verkoop aandelen Twence?

VRIEZENVEEN - Wat is het standpunt van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand over de eventuele verkoop van aandelen afvalverwerker Twence? De VVD Twenterand wil daarover tekst en uitleg van het college. De partij van raadslid Chris Walraven reageert met vragen op een artikel in dagblad De Twentsche Courant Tubantia met de kop 'gemeenten denken aan verkoop Twence'.

De VVD Twenterand stelde in november 2015 voor om de mogelijkheden te onderzoeken rond een mogelijke verkoop van de aandelen van de gemeente Twenterand in Twence. Die motie werd weliswaar ondersteunde door de oppositiepartijen PvdA en D66, maar een meerderheid in de raad zag weinig in het voorstel. Ook wethouder Engberts ontraadde de motie. Omdat Engberts bovendien aangaf 'de reguliere gang van zaken, goed te volgen' en bij de raad terug te komen, zodra de aandeelhouders in gesprek zouden gaan over de mogelijkheden van het verkopen van aandelen', werd destijds besloten de motie niet in stemming te brengen.

Verbaasd
In het artikel van 9 augustus in de Twentsche Courant Tubantia werd melding gemaakt van een onderzoek dat de aandeelhouders instellen naar onder meer de verkoop van de aandelen van de betrokken gemeenten. Daarover is de VVD 'zeer verbaasd', aldus Walraven.

Standpunt
De VVD wil nu van de wethouder het naadje van de kous weten: klopt het verhaal in de krant nu wel of niet. En als het klopt dat onder meer wordt gekeken naar een eventueel verkoop van aandelen, dan wil de VVD het standpunt hierover van het college weten.

Bezwaren
Walraven: ,,Wij gaan er van uit dat de wethouder de mening van de meerderheid van de raad in deze heeft gevolgd en dit voorstel dus niet heeft gesteund of in ieder geval de bezwaren van de raad kenbaar heeft gemaakt. Ook wil de VVD graag weten waarom de wethouder, zoals hij op 10 november duidelijk wel heeft aangegeven, dit niet vooraf met de raad heeft besproken.''

De VVD Twenterand verwacht dat Engberts vóór de volgende besprekingen over de plannen rond Twence in september, de gemeenteraad in Twenterand over de situatie informeert.

Almelo e.o.