Volledig scherm

Wethouder Oudendijk van Twenterand vertrekt per direct

VRIEZENVEEN – Wethouder Bert Oudendijk van Twenterand is afgetreden. Hij heeft om 'persoonlijke redenen' zijn functie per direct neergelegd, staat in een persbericht, maar zijn vertrek heeft niets met privézaken te maken. Oudendijk meent dat er te weinig chemie is in de coalitie om zijn functie als wethouder nog langer in te vullen. ,,Het is een heel weloverwogen besluit om te stoppen'', zegt Oudendijk. ,,Het is een zwarte en verdrietige dag', aldus partijgenoot Gerjan Smelt, de fractievoorzitter van de ChristenUnie.

Oudendijk had onder meer economie, sport en cultuur in portefeuille. Bovendien was hij de eerste eco-wethouder van Twenterand. Hij kwam na de verkiezingen in 2014 in het college, als wethouder van de ChristenUnie. De ondernemer zegt dat hij rekening heeft gehouden met de manier waarop in de politiek beslissingen worden genomen. ,,En ik heb ook prima kunnen samenwerken met de ambtenaren'', vindt hij.

,,Ik had echter nog dossiers af te ronden, waarbij ik merkte: de chemie is er niet meer binnen de coalitie. Dit gaat niet lukken.'' Met die dossiers bedoelt hij onder meer de lastige kwesties rond het wel of niet bouwen van een overdekt zwembad in Twenterand. Oudendijk stelde voor om de Vriezenveense sportzaal van de Stamper te renoveren en daarbij een nieuw overdekt zwembad neer te zetten, waardoor een multifunctioneel sportcentrum zou ontstaan. Verder vielen zijn plannen hoe 250.000 euro te bezuinigingen op gesubsidieerde instellingen niet in goede aarde.

Samenwerking
Burgemeester Visser betreurt het vertrek van Oudendijk. “We hebben de afgelopen jaren in het college goed met elkaar samengewerkt.'' ChristenUnie-fractievoorzitter Gerjan Smelt is aangeslagen. Hij heeft Oudendijk naar voren geschoven als wethouder en heeft ook intensief geprobeerd hem te overtuigen aan te blijven, maar maandagavond 27 juni gaf de wethouder te kennen op te stappen. ,,'De chemie is verdwenen, coalitiebreed'', zo omschrijft Smelt de reden voor Oudendijk op te stappen. ,,Maar de bijzonderheden moet Bert zelf vertellen.''

Schrikken
De eerste reacties op het vertrek komen binnen. Zo zegt CDA-fractievoorzitter Henk Kerkdijk over het vertrek: ,,Het is schrikken. En we betreuren deze stap, omdat we in de coalitie met de ChristenUnie en de SGP in goede harmonie met elkaar optrokken.''

Kerkdijk zegt de persoonlijke redenen van Oudendijk niet te kennen. Wel had Oudendijk enkele lastige dossiers in zijn pakket onder meer over de komst van een nieuw overdekt zwembad in Twenterand en de opdracht om een bezuiniging van 250.000 euro door te voeren op de grote gesubsidieerde instellingen.Op zijn bezuinigingsvoorstel kreeg de wethouder vorige week tijdens het raadsdebat felle kritiek te verwerken van zowel insprekers als oppositiepartijen. Ook het CDA was overigens kritisch over het plan.

Vertrouwen
VVD-fractievoorzitter Chris Walraven vindt de stap aan één kant heel verrassend, maar zegt ook: ,,Als het echt om een persoonlijke kwestie gaat, dan hebben we daar begrip voor. Maar de uitleg is zo summier, dat het vragen oproept. We moeten als oppositiepartijen de koppen maar eens bij elkaar steken en ons afvragen of we nog wel voldoende vertrouwen hebben in dit college: je kunt niet blijven wisselen met wethouders (eerder stapte Johan Oordt ook op, red.).''

Scheurtjes
Walraven wijst op de scheurtjes die in de coalitie van CDA, ChristenUnie en SGP zijn ontstaan. ,,Dat zag je bij het debat over de voorgestelde bezuinigingen op de grote gesubsidieerde instellingen. Daar had ook het CDA kritiek op de wethouder. En als je je als wethouder niet gesteund weet door de coalitiepartijen heb je wel een probleem....''

Giswerk
Zijn collega fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij Gemeentebelangen Twenterand - Mark Paters - vindt het vertrek van Oudendijk betreurenswaardig: ,,Want Oudendijk had wel de moed om vanuit het bedrijfsleven de politiek in te stappen. Daar waardeerden wij.'' Daarnaast zegt Paters dat hij het vertrek wel had verwacht, Oudendijk zou zich niet meer zo prettig voelen in zijn rol als wethouder. Al omschrijft Paters die opmerking ook als 'giswerk'. ,,Dat ook vanuit het CDA kritiek werd geuit op de voorgestelde bezuinigingsplannen op de gesubsidieerde instellingen, raakt aan het vertrouwen. Zelf had ik ook harde kritiek. Ik heb gezegd: we vragen ons af of Oudendijk wel de juiste man op de juist plaats is...''

Paters verzucht verder dat het in Twenterand nu een bestuurlijke chaos is. ,,Dit is niet goed voor het imago van de coalitie en voor het imago van Twenterand.''

Almelo e.o.