Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media

Buien zorgen voor wateroverlast op station Deventer

19 mei 2022

BEELD Nieke Hoitink & Rens Hulman

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media