SECTIE

Nieuws

Meer video's

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media

Jonah maakt een spiekbrief voor het examen economie

18 mei 2022

Jonah maakt zich op voor het examen economie, alweer zijn voorlaatste examen. Hoe? Hij maakt een uitgebreide spiekbrief...

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media