Deze wolf houdt de gemoederen rond Kuinderbos flink bezig

1 oktober 2022

De wolf streek dit voorjaar neer in het kleine Kuinderbos. Daar waar mensen volop recreëren. Er wordt gewandeld, paardgereden en zelfs gekampeerd. Toch koos de mannetjeswolf dit bosgebied uit als basis voor zijn nachtelijke struinpartijen, waarbij hij soms tientallen kilometers aflegt op zoek naar een prooi. BEELD Staatsbosbeheer

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media