SECTIE

Lifestyle

Meer video's

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media

Nieuwe generatie boertjes protesteert bij kinderdagopvang

22 juni 2022

Jong geleerd is oud gedaan. En dus demonstreert vandaag niet alleen de huidige generatie boeren tegen het stikstofbeleid, in Vlake laat ook de volgende generatie zich zien.