SECTIE

Nieuws

Meer video's

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media

Hulpdiensten redden hond uit verwoeste flat in Mikolajiv

30 juni 2022

Hulpdiensten hebben een labrador uit een flat gehaald. Reddingswerkers werden ingelicht door de eigenaar van de hond.