Volledig scherm
© Roos Koole

Kosten sociaal domein lopen uit de hand in Wierden

WIERDEN - De vrees dat de kosten voor het sociaal domein in Wierden flink uit de hand gaan lopen, wordt bewaarheid. In de bestuursrapportage wordt niet uitgesloten dat het jaar 2018 hierdoor met een tekort zal worden afgesloten.

De inspanningen die de gemeente moet verrichten rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet hebben de reservepot leeggezogen. Dat blijkt uit de verantwoording van het college van B&W over de uitvoering van de begroting 2018, die op 25 september in de raad wordt besproken.

Negatief

Er rest op de uitvoering van zorgtaken nog een negatief saldo van 80.000 euro (van de 770.000) van vorig jaar dat ten laste komt van de jaarrekening van 2018. Samen met het tekort van dit jaar (660.000 euro) komt het tekort uit op 740.000 euro. De tegemoetkoming van het Rijk 190.000 euro is daarvan al afgetrokken. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het verzoek van zorginstellingen de tarieven die over 2018 in rekening worden gebracht, te verhogen. 

Jeugdhulp

Voor 2019 moet rekening worden gehouden met een verwachte kostenstijging als gevolg van een nieuw inkoopmodel voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (zie Twents inkoopmodel). De gemeente verwacht hierdoor in 2019 een hoger tekort dan over 2017 en 2018. 

Ziekte

Daar komt nog bij dat er op enkele plekken in de gemeentelijke organisatie sprake is van een hoog en langdurig ziekteverzuim. De ‘flexpot’ van een ton ter ondersteuning van de ambtelijke organisatie bij onvoorziene omstandigheden wordt volgens een ‘voorzichtige inschatting’ met een ton euro overschreden.

Reggestreek