Volledig scherm
De dorpscentra zijn van groot belang voor de leefbaarheid en moeten toekomstbestendig worden ingericht, staat in de nieuwe economische visie. © Lars Smook

Steun voor ondernemers in Wierden

WIERDEN - Met een pakket aan maatregelen moet het ondernemersklimaat in de gemeente Wierden worden verbeterd. De politiek buigt zich dinsdagavond over de nieuwe economische visie waaruit concrete acties moeten voortvloeien.

Een ondernemersloket instellen, onderzoek doen naar behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen, evaluatie van de winkeltijden. Het zijn maar een paar voorbeelden van plannen die er zijn om ondernemers de komende jaren te helpen. 

Het belangrijkste punt in de visie is dat de ondernemer centraal staat en niet de regelgeving van de gemeente. „Dit betekent dat de gemeente de komende jaren onder andere gaat inzetten op de dienstverlening richting ondernemers.”

Dorpscentra 

De nieuwe visie is samen met ondernemers tot stand gekomen. Ook zijn de uitkomsten van het onderzoek naar MKB-vriendelijkste gemeente meegenomen. De dorpscentra zijn van groot belang voor de leefbaarheid en moeten toekomstbestendig worden ingericht, staat in de visie. 

Daarnaast wordt samen met de retail-sector het project Stadsbeweging opgepakt. De vrijetijdseconomie wordt aangemerkt als belangrijke sector die van grote invloed is op de dorpscentra omdat het zorgt voor veel werkgelegenheid en meer bestedingen van toeristen bij lokale ondernemers.

Bedrijventerreinen

Verder wordt er in de visie aandacht besteed aan bedrijventerreinen. Vooralsnog voldoen de bestaande en in ontwikkeling zijnde bedrijventerreinen, maar onderzoek moet uitwijzen of uitbreiding noodzakelijk is.

In de informatieronde van morgenavond wordt de visie besproken en vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad op 9 juli. 

Reggestreek