Tot en met voorjaar 2021 wordt er gewerkt aan het herstellen van de verbinding tussen de Sallandse Heuvelrug en de Zunasche Heide.
Volledig scherm
Tot en met voorjaar 2021 wordt er gewerkt aan het herstellen van de verbinding tussen de Sallandse Heuvelrug en de Zunasche Heide. © Lenneke Lingmont

’t Wordt weer natter in natuurgebied Zunasche Heide

WIERDEN/NIJVERDAL/RIJSSEN - Vanaf woensdag 19 februari wordt er gewerkt aan natuurherstel op de Zunasche Heide. Staatsbosbeheer voert hier in opdracht van de provincie Overijssel maatregelen uit om de natuur sterker te maken en te herstellen. 

Tussen de Sallandse Heuvelrug en de Regge ligt de Zunasche heide, op de grens van de gemeenten Rijssen-Holten, Wierden en Hellendoorn. Het is van oudsher een nat gebied, waar het regenwater dat op de Sallandse Heuvelrug valt via de ondergrond als kwelwater weer aan de oppervlakte komt. Dit zompige heidegebied werd in de loop van de tijd ontgonnen ten behoeve van de landbouw.

Kwetsbare vogels

Om de soortenrijkdom van de Sallandse Heuvelrug en de Zunasche Heide te versterken wordt de verbinding tussen de hoger gelegen Sallandse Heuvelrug en de lager gelegen Zunasche Heide hersteld. Het hoge, droge gedeelte gaat geleidelijk over in een laag en natter, open gebied. Daarmee komt er voor kwetsbare vogelsoorten, zoals wulp, korhoen en grutto, een voedselrijk en veilig gebied om te eten en te broeden. Ook worden er maatregelen genomen om de verkeersveiligheid op de Ligtenbergerweg in het gebied te verbeteren.

Overlast voorkomen

De werkzaamheden duren tot en met het voorjaar van 2021. Er zijn afspraken gemaakt om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen.

Inloopspreekuur

De projectleider van Staatsbosbeheer en de aannemer houden twee  keer per maand inloopspreekuur in buurthuis ’t Hexel in Nijverdal. Wie vragen heeft over het project, de planning of de werkzaamheden kan daar terecht. Ook is het mogelijk contact op te nemen met Jacob Heitman (ja.heitman@staatsbosbeheer.nl).

Reggestreek