Volledig scherm
Foto Frans Nikkels

Zagers leggen bijltje erbij neer

WIERDEN - Staatsbosbeheer verkoopt gronden in de gemeente Wierden. Wat gebeurt er met partijen die het onderhoud plegen?

Sinds jaar en dag draagt de Wildbeheereenheid (WBE) West-Twente zorg voor het onderhoud van de vele houtwallen, singels en bosjes die de gemeente Wierden rijk is. De door Staatsbosbeheer beëindigde beheerovereenkomst met Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL) maakt de ruim vijftig betrokken vrijwilligers van de WBE overbodig.

Het is een complex vraagstuk. Sinds 1991 heeft de SBNL zo'n 110 hectare aan kleine landschapselementen in West-Twente in haar beheer. Het onderhoud van die elementen heeft SBNL in mei 1991 overgeheveld naar de WBE. Het beëindigen van de beheerovereenkomst heeft verstrekkende gevolgen voor laatstgenoemde partij.

Lees meer hierover in de Twentsche Courant Tubantia, edities Reggestreek en Almelo, van vrijdag.

Reggestreek