Volledig scherm
© Carlo ter Ellen

Minder zorg óf minder economische ontwikkeling in Enschede? Zeg het maar!

BlogENSCHEDE - Hoe bezuinig je 14 tot 30 miljoen euro in een jaar, zonder de leefbaarheid in de stad aan te tasten? Onmogelijk. De megabezuiniging die Enschede te wachten staat brengt de gemeente in een spagaat. Het is zorg versus economische ontwikkeling.

Onze stad timmert net aan de weg. Dat zie je in de binnenstad. Veel lege winkelpanden krijgen invulling en internationale publiekstrekkers als Hudson's Bay staan te popelen om zich hier te vestigen. Maar Enschede is ook arm. Veel werkloosheid - en dat betekent hoge kosten aan bijstandsuitkeringen - en er zijn ook veel inwoners die beroep doen op jeugdzorg, huishoudelijk hulp of WMO.

Bezuinigingen

Nu wordt de gemeente geconfronteerd met een nieuwe miljoenenbezuiniging, uitgerekend op zorgtaken. Besparingen die zijn opgelegd door het Rijk of die het resultaat zijn van ingewikkelde Haagse rekensommen die nauwelijks te controleren zijn. 

Ze leggen een enorme druk op de stad. Kortgezegd: het is kiezen tussen investeren in armoedebestrijding, bijstand en zorg op korte termijn of in de economische ontwikkeling van de stad om die zorgkosten in de toekomst te drukken.

Rad van Onfortuin

Enorme bedragen op korte termijn bezuinigen, is als een verloting. Noem het een Rad van Onfortuin. Sinds 2010 heeft Enschede al 100 miljoen euro bezuinigd. Het laaghangende fruit is wel geplukt, dus wat de gemeenteraad uiteindelijk ook doet; de keuze die wordt gemaakt, is hoe dan ook ingrijpend. Om maar een paar voorbeelden te noemen:

- Al geplande verbeteringen voor fietsers - zoals F35 en fietsstraten-  schrappen (minstens 700.000 euro).
- Verkeersmaatregelen voor een betere economische bereikbaarheid schrappen, zoals de NOEK tussen UT/Kennispark en de luchthaven (4,5 miljoen euro).
- Geen acquisitie meer om bedrijven als Hudson's Bay te lokken (1 miljoen euro).
- Behalve De Brug ook zwembad Het Slagman sluiten (150.000 euro).
- Vijf gymzalen en zes voetbalvelden schrappen (200.000 euro).
- Alle cultuur- en evenementensubsidies met 10 procent korten (2 miljoen euro).
- Bezuiniging op maaibeleid niet terugdraaien (200.000 euro).
- Groene leges schrappen (tot wel 600.000 euro).
- Verhoging OZB met 2,5 procent (1 miljoen euro).

Samen 'slechts' 10,3 miljoen euro - lang niet genoeg dus - maar al wel ingrijpend. De ambitie Enschede Fietsstad 2020 kan dan in de prullenbak, de economische ontwikkeling van Enschede (aantrekkelijk vestigingsklimaat en werkgelegenheid) wordt gestagneerd, sport en cultuur komen nog verder onder druk te staan, het onkruid zal welig tieren, voor duurzame ambities is weinig ruimte en de belastingdruk gaat omhoog.

Minder zorg?

Is bezuinigen op de zorg toch een optie? Laat je het zorgbudget zoals het is, en vorm je wachtlijsten zodra het wordt overschreden? Het lijkt onwerkelijk, maar in Almere is het vorig jaar al gedaan. Er werden vanaf oktober alleen ernstige problemen of crisisgevallen doorverwezen naar jeugdzorg, omdat het geld op was.

Andere mogelijkheden binnen de zorg zijn er ook. De gemeente heeft extra geld gekregen om kinderarmoede te bestrijden. Maar gebruik je dat om het kindpakket voor minima aan te vullen met bijvoorbeeld een smartphone, of stop je het extra geld in de jeugdzorg?

Strakke regels

En dan zijn er tal van regelingen binnen het armoedebeleid waarbij de teugels strakker kunnen. Gezinnen die minder dan 120 procent van het sociaal minimum te besteden hebben, kunnen bijvoorbeeld aanspraak doen het kindpakket. Maar om te besparen kan je de regeling ook alleen beschikbaar stellen voor gezinnen op het sociaal minimum (100 procent).

Nog voor de zomervakantie is de gemeenteraad aan zet. Waar stopt het Rad van Onfortuin? Waar zou u op bezuinigen? En zijn er creatieve oplossingen die zowel de zorg als de economische ontwikkeling in stand houden? Reageren? Mail.

Blogs