'Ach, Hengelo doen we er op vrijdagmiddag wel even bij'

Wat is er nodig voor een goede ontwikkeling van de Twentse binnensteden? In elk geval geen onderlinge wedijver.