De bijstand is géén gevangenis, meneer Buma, maar een vangnet

Laten we zuinig zijn op de bijstand. Het is niet alleen een uitkering, maar vooral ook een maatschappelijk middel om mensen bij te staan.

Laat ik haar Ina noemen, een alleenstaande vrouw van 44 jaar met een zwaar leven achter de rug. Problematische jeugd, weinig steun van huis uit bij haar zoektocht naar identiteit en levensdoelen. Gevolg: onzekerheid over alles, geen succes met studies, met relaties en met wat ieder mens nodig heeft om een plezierig leven te hebben. In plaats daarvan worstelt zij jaren met psychische stoornissen. Diverse opnames met intensieve behandeling en langdurige therapie brengen haar weer op de been, maar er hoeft maar wat te gebeuren en Ina is weer van de kaart. Dan is ze niet in staat tot enige inspanning en heeft ze dagen nodig om weer enigszins normaal te functioneren. Haar huis op orde houden, boodschappen doen, eten koken en dergelijke is dan een (te) zware opgave.