‘Eerbied voor God en respect voor de mens’

Vanuit christelijke hoek wordt vaak beweerd dat geloof en euthanasie onverenigbaar zijn. Maar is dat ook zo? Of kan op de keuze voor een vrijwillig levenseinde toch Gods zegen rusten?