‘Eerbied voor God en respect voor de mens’

Vanuit christelijke hoek wordt vaak beweerd dat geloof en euthanasie onverenigbaar zijn. Maar is dat ook zo? Of kan op de keuze voor een vrijwillig levenseinde toch Gods zegen rusten? 

Rijdend door Enschede zag ik onlangs in een bushokje een poster met de tekst ‘Eerbied voor God en respect voor de mens’. Bij een ander bushokje zag ik diezelfde tekst weer. Het bleek een reclameposter te zijn van de Bond tegen vloeken. Ik weet niet wat die bond met deze poster voor bedoeling heeft, maar de tekst bleef me bij. En wonderlijk genoeg moest ik toen ineens aan mijn moeder denken.