‘Het geld klotst tegen de plinten’,
maar niet in het sociale domein

De miljoenentekorten in de zorg bedreigen in toenemende mate maatschappelijke instellingen die van overheidssubsidies afhankelijk zijn. Hoe gaan we daarmee om?

Volgens onze premier leven we in een tijd waarin ‘het geld tegen de plinten klotst’. Die opmerking staat in schril contrast tot berichten over de miljoenentekorten op het terrein van de sociale zorg. In dat zogenoemde sociale domein hebben instellingen steeds meer moeite om het hoofd boven water te houden. Of het nu gaat om jeugdzorg, verpleegzorg, thuiszorg of andere activiteiten: het ontbreekt steeds meer aan voldoen­de geld om vaak kwetsba­re mensen te ondersteunen in hun leven. De gevolgen daarvan zijn niet altijd even zichtbaar maar ze vormen wel een bedreiging voor de kwaliteit van het bestaan van heel veel mensen. Ook vergroot het de tweedeling in onze maatschappij en de ongelijkheid van kansen. De geschiedenis leert hoe snel dit kan leiden tot allerlei negatieve gevolgen op persoonlijk vlak: sociaal isolement, eenzaamheid, onmacht en stress.