Volledig scherm
De nieuwbouw van de WRZV-hallen op bedrijventerrein Voorsterpoort kan voorlopig nog niet beginnen. Door de stikstofcrisis kan de gemeente Zwolle nog geen vergunning voor het project verlenen. Dat levert overigens niet direct problemen, de huidige WRZV-hallen (foto) blijven tot die tijd gewoon dienst doen. © Frans Paalman

Bouw WRZV-hallen en woningen Stadshagen nog in de wacht door stikstofcrisis

De schop kan nog altijd niet in de grond voor de nieuwe WRZV-hallen. Want hoewel vele projecten dankzij nieuwe stikstofregelingen al doorgang kunnen vinden, blijft vergunningverlening voor grote bouwplannen een moeilijk verhaal. Ook voor de bouw van woningen in Stadshagen moet door het zogenoemde stikstofteam van de gemeente nog een oplossing worden gezocht. 

Uiterlijk 1 december moet vanuit het Rijk en de provincies meer duidelijkheid komen hoe grote bouwprojecten doorgang kunnen vinden. Voor kleinere projecten kwamen die nieuwe richtlijnen in oktober al; onder vele voorwaarden kunnen vergunning weer afgegeven worden voor projecten die een toename van stikstof veroorzaken. Voor onder andere de nieuwe WRZV-hallen en nieuwbouw in Stadshagen levert dat nog niks op. Voor die projecten kan nog geen vergunning worden afgegeven, schrijft burgemeester Peter Snijders aan de Zwolse gemeenteraad. 

Kleine projecten kunnen door

De uitspraak van de Raad van State eind mei dat Nederland veel scherper moet zijn op het verlenen van vergunningen om een toename van stikstof te voorkomen, zorgde ervoor dat vele grote en kleine projecten (opnieuw) beoordeeld moesten worden op dit specifieke thema. In Zwolle zijn tot 31 oktober 323 vergunningsaanvragen beoordeeld door het opgezette stikstofteam. Het gros daarvan, 278, bleek gewoon doorgang te kunnen krijgen. Daaronder vele kleine projecten zoals de bouw van dakkapellen en de keukenverbouwing van Cassandra Steenkist. De Zwolse moest door het stilleggen van de vergunningverlengingen enkele maanden buiten koken, omdat haar oude keuken al weggehaald was en de verbouwing niet vergund werd. 

45 keer extra berekening nodig

Van alle Zwolse aanvragen bleek in 45 gevallen een extra stikstofberekening nodig. Bij 28 projecten zijn die berekeningen al beoordeeld door de gemeente, van de overige 17 moeten de gegevens nog binnenkomen. Van de beoordeelde aanvragen ontving het merendeel, 20, al een vergunning. In 6 gevallen was de berekening onjuist of niet volledig, de aanvragers moeten daar nog een keer naar kijken. Bij 2 projecten moet de rekenmethode nog worden getoetst. Urgente aanvragen voor de Spoorzone, Kamperpoort en ook Stadshagen kunnen wel verleend worden, schrijft Snijders. Voor de bouw van 1250 woningen aan De Tippe, 500 woningen in Weezenlanden-Noord en nieuwbouw op Hessenpoort is het nog onduidelijk of dit doorgang kan vinden. 

Kan de gemeente geld kosten

Wat Zwolle betreft komt er heel snel een einde aan de vergunningsimpasse. Naast dat de situatie de gemeente geld kost - minder vastgoedopbrengsten, minder ontvangsten uit bouwprojecten en extra (externe) medewerkers in het stikstofteam - vreest het college ook dat de beperkte handelingsruimte de groei van de stad kan dwarsbomen. De gemeente samen met andere colleges het kabinet dan ook op snel een einde te maken aan deze ‘onaanvaardbare situatie’.