Volledig scherm
Bouwien Rutten © CDA overijssel

CDA Overijssel boekt succesje in discussie over omstreden landbouwrapport

‘Een handreiking’ en ‘een beginnetje’. Zo noemt Bouwien Rutten, fractievoorzitter van het CDA in Overijssel, de toezegging op het congres van haar partij, dat de tekst van het omstreden discussiestuk over de toekomst van de landbouw zal worden aangepast.

De handreiking die het CDA Overijssel op het congres in de wacht sleepte was een kleine tekstuele aanpassing. In het rapport ‘Zij aan Zij’ staat: ‘De waarden duurzaamheid, dierenwelzijn en het inkomen van boeren moeten belangrijker zijn dan de ambitie om tweede voedselexporteur van de wereld te willen zijn’. Rutten: ,,We hebben de toezegging dat het woord ‘belangrijker’ wordt vervangen door ‘in balans zijn met’. Dat gebeurde met wat gepruttel door de samenstellers van het rapport, maar het is een beginnetje. Maar we zijn er nog niet!’’

Veel bij het CDA aangesloten boeren sloegen de afgelopen weken op tilt toen ze vernamen van een door een partijcommissie onder leiding van CDA-prominent Leonard Geluk geschreven discussiestuk. Daarin staat dat er een koerswijziging moet komen: Nederland moet niet langer de tweede landbouwexporteur van de wereld willen zijn. Daardoor zouden natuur en milieu te veel onder te grote druk staan. En boeren zouden af moeten van goedkoop vlees en moeten switch naar kwaliteitsproducten waar ze ook wat aan verdienen.

Het boeren smaldeel in de partij stond op de achterste benen. CDA-prominent Annie Schreijer dreigt zelfs de partij de rug toe te keren uit boosheid over het discussiestuk. Daarover zegt de Gelderse CDA-voorman Gerhard Bos: ,,Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar uitspraken. Maar dit helpt de discussie niet en het helpt de agrarische sector niet.’’

Steun

Ook de Statenfractie van het CDA in Overijssel staat niet achter de inhoud van het rapport. ,,Wij gaan deze koers niet volgen”, aldus Bouwien Rutten zaterdag tijdens het CDA-congres. ,,We kregen steun van heel veel congresgangers. We hebben er als provinciale fractievoorzitters ook apart over gesproken met het hoofdbestuur en gezegd dat wij hier als CDA Overijssel niet achter staan”, zegt Rutten. ,,Er kwam duidelijk steun van onder anderen collega’s uit Drenthe en Gelderland. Dat rapport is geschreven door academici uit de Randstad, die vrijwel allemaal sociale wetenschappen hebben gestudeerd; door een commissie die geen afspiegeling vormt van de samenleving en die geen voeling heeft met wat er speelt in de agrarische sector.”

Gerhard Bos, haar Gelderse CDA-collega, nuanceert de door Rutten genoemde steun wel. ,,Voor alle duidelijkheid, we staan achter de boeren. Maar het discussiestuk gaat over veel meer dan de landbouw alleen. Daarom ben ik nog niet toe aan het trekken van conclusies. We gaan er in de provincie eerst goed over discussiëren en daar nemen we de tijd voor.’’ Ook het CDA Overijssel gaat een ledenbijeenkomst beleggen over het discussiestuk, zo kondigt Rutten aan.