Volledig scherm
Foto ter illustratie. © Foto Freddy Schinkel

Fietsersbond dringt er bij provincie Overijssel op aan om 1,1 miljoen bomen niet te dicht op fietspaden te planten

De 1,1 miljoen bomen die de provincie Overijssel voor 2023 wil planten, moeten niet te dicht op de fietspaden worden geplaatst. Dat schrijft de Fietsersbond in een reactie op het Actieplan van de provincie. De bond is bang dat de wortels van de bomen de fietspaden aantasten.

De nieuwe aanplant van ruim een miljoen bomen is een positieve ontwikkeling, die de Fietsersbond toejuicht. Maar om te voorkomen dat de huidige infrastructuur wordt aangetast door de wortels van nieuwe bomen langs de N-wegen, pleit de bond ervoor om de bomen niet in de bermen van de provinciale wegen te zetten.

‘In de praktijk zal blijken dat er minimaal een sloot of diepe greppel tussen het fietspad en de bomen zal moeten zitten. Dat betekent ook dat de bomen vaak op particuliere (landbouw) percelen zullen komen te staan.’ Volgens de bond zijn er tal van voorbeelden te benoemen waarbij een 'onjuiste keuze’ leidde tot extra kosten voor beheer en onderhoud van de fietspaden om schade door ‘worteldruk’ te herstellen. Door de bomen verder van de fietspaden af te zetten, wordt volgens de bond de verkeersveiligheid ook vergroot, omdat de bomen ook verder van de rijbaan komen te staan. 

De bond dringt erop aan om hier in het plan naar te kijken en eventuele kosten alvast mee te nemen, voordat de bomen er al staan en achteraf ingegrepen moet worden.