Volledig scherm
Een veld wordt beregend vanwege de aanhoudende droogte. © ANP

Natuur heeft het zwaar: grondwaterstand ondanks regen erg laag

Het regende de afgelopen weken regelmatig, maar de grondwaterstanden staan nog steeds er laag. Met name op hoge zandgronden als de Sallandse Heuvelrug en Drents Plateau heeft de regen nauwelijks geleid tot herstel van de grondwaterstanden en de natuur heeft het daardoor zwaar.

De grondwaterstanden op de hoge gronden in het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn vergelijkbaar met tot zelfs iets lager dan de grondwaterstanden van vorig jaar rond deze tijd, toen er ook sprake was van extreme droogte. Het waterschap kan bij deze hoge gronden geen water aanvoeren en daarom is hier specifiek regenwater erg belangrijk.

Lange tijd miezeren

In lagere gronden zijn de grondwaterstanden ook laag, maar wel hoger dan vorig jaar rond deze periode. De aanvoer van water vanuit het IJsselmeer en de IJssel is voldoende. Door het extra maaien van mogelijke knelpunten in watergangen kan het water goed worden verspreid. De komende weken zijn buien voorspeld. ,,Om het grondwaterpeil te verbeteren kan het beter langere tijd miezeren, dan dat er enorme plensbuien zijn. De grond heeft het dan lastig om water op te nemen”, legt Herald van Gerner, woordvoerder van het Wwaterschap Drents Overijsselse Delta uit.

De lage grondwaterstand heeft gevolgen voor de natuur. ,,De heide is nu bijvoorbeeld niet in bloei, eikelbomen laten de eikels al vallen en de landbouw heeft er veel last van”, vertelt Van Gerner. ,,Voor de natuur is het mooiste dat er een oud-Hollandse zomer komt met naast mooi weer ook regelmatig buien.”